Dairesel Dizici Sistemleri

Image

Dairesel Dizici Vibrasyonlar kapak besleme
Otomatik Dolum Makinası Sistemlerinde sürekli beslenmesi gereken kapakların istenilen şekilde ardışık olarak otomatik dizilmesinde kullanılır.
Kapak yüklenmesi yapıldıktan sonra dizme işlemi operatörsüz olarak gerçekleşir .